August 5th 2011

Lite is nord for Grønland etter siste istid

For mellom 8500 og 6000 år siden lå havisen i Polhavet ved Grønland hele 100 mil lenger nord enn i dag. Det viser ny internasjonal forskning som ble presentert i tidsskriftet Science i august. Astrid Lyså ved NGU er en av forskerne bak studien.

Astrid LysåBOPLASS: Forsker Astrid Lyså på feltarbeid på Nord-Grønland i 2008.Det velrennomerte vitenskapelige tidsskriftet Science presenterte 5. august nye forskningsresultater knyttet til variasjonen i isdekket nord for Grønland de siste 10.000 årene.

Mot nord

Studiene, som er gjennomført av en rekke internasjonale forskere med Svend Funder ved Universitetet i Købehavn i spissen, viser at isdekket nådde et minimum for mellom 8500 og 6000 år siden. Grensen for havisen utenfor kysten av Grønland var lokalisert hele 1000 kilometer lenger nord enn i dag.

- Da isdekket var på sitt minste ved Nord-Grønland økte det kraftig ved Ellesmere-øya lenger vest, forklarer forskerne. Senere økte mengden havis igjen, før veksten kulminerte for cirka 2500 år siden.

Atmosfæren

- Mangelen på stabilitetet i havisutbredelsen er trolig relatert til storskala atmosfæriske forandringer, mener forskerne, som understreker at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser for å kunne forutse den framtidige havisutvikllingen i Polhavet.  

Ref.:

A 10,000-Year Record of Arctic Ocean Sea-Ice Variability - View from the Beach. Svend Funder, Hugues Goosse, Hans Jepsen, Eigil Kaas, Kurt H. Kjær, Niels J. Korsgaard, Nicolaj K. Larsen, Hans Linderson, Astrid Lyså, Per Möller, Jesper Olsen, Eske Willerslev. Science, 5.august 2011, 747-750.