August 5th 2011

Nye geofysiske data fra nord er tilgjengelig

Elektromagnetiske data fra 800 kvadratkilometer i Mauken-området i indre Troms er nå klare for nedlastning. Samtidig publiserer NGU reprosesserte data fra de vestlige områdene av Finnmarksvidda.

HeliScanOPPDRAG: Selskapet HeliScan gjennomfører de geofysiske målingene for NGU.Magnetiske data fra helikoptermålingene ved Mauken i indre Troms ble publisert i midten av juli. Nå er de elektromagnetiske data klare for publisering. Tre nye kart viser elektrisk motstand i bakken.

Finnmarksvidda

Samtidig som nye data fra Mauken er klare, publiseres også reprosesserte og sammenstilte data fra Kautokeino grønnsteinsbeløte, de vestlige viddeområdene i Finnmark. Dette er data som er samlet inn i undersøkelser fra 1979-1991, men som nå er prosessert med nye metoder.

De geofysiske data samles inn, analyseres og publiseres som en del av det omfattende programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN).

Slike målinger foregår ved at et fly eller helikopter flyr i rette linjer med konstant høyde over bakken. Under helikopteret og flyet henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg registrerer en målesonde radioaktiv stråling fra bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien.

Mineralforekomster

- De nye data viser interessante mønstre som vil bidra til økt kunnskap om berggrunnen og mulighetene for mineralforekomster, mener NGU-forskerne.
 
Offentliggjøring av alle geofysiske data fra MINN-programmet skjer både som georefert tiff-fil og i Geosoft-format her på www.ngu.no.

Data kan fritt benyttes under forutsetning av at det henvises til kilde, altså: Norges geologiske undersøkelse (NGU). Ved å gå til siden for nedlastning av data, aksepterer brukeren samtidig betingelsen om at data ikke kan videreselges.