September 12th 2011

Flymålinger fra Sandnessjøen til Vesterålen

Geologiske forskere gransker hav og land fra Sandnessjøen til Sortland. Et avansert måleinstrument om bord i et Piper Chieftain-fly avslører berggrunnen fra fastlandet og ut i havet.

NordlandKART: Her er området som blir undersøkt med fly i 2011. Klikk på bildet for større versjon.- Generelt sett er nye, detaljerte og kvalitetsmessig sterke grunnlagsdata fra geofysisk kartlegging nødvendig for å påvise naturressurser, og for å utvikle olje-, gass- og mineralernæringen her i landet, sier leder Odleiv Olesen ved laget for sokkelgeofysikk ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Det er NGU som leder arbeidet med å kartlegge det 35.000 kvadratmeter store området. Fly Taxi Nord AS i Tromsø er operatør for flygingen. De flyr til sammen 60.000 linjekilometer i prosjektet, som er finansiert av NGU og oljeselskapene Statoil og Det norske.

Jordas magnetfelt

De siste åra har NGU avdekket undergrunnen i store deler av Barentshavet og Nordsjøen, og i kyststrøkene langs Finnmark og Vestlandet. Nå er blikket rettet mot Lofoten, Vestfjorden og kysten utenfor Nordland.

- En høyoppleselig magnetisk undersøkelse gir oss mye ny kunnskap om forholdene fra land og ut under havbunnen. Kartleggingen handler om å måle variasjoner i jordas magnetisme. Når vi behandler datasettene kan vi blant annet granske hvordan de store forkastningssystemene har oppført seg gjennom geologisk tid. Vi kan også blant annet fastlegge utbredelsen av sandkanaler fra istidene, forteller forsker og prosjektleder Marco Brönner ved (NGU).

Bygging av tuneller

- Vi bruker også kunnskapen til å karakterisere gneisunderlaget i forhold til om bergartene er forvitret nedover i dypet. I Nordsjøen er det i de siste årene gjort store oljefunn i forvitret granitt. Det er selvsagt også viktig å kjenne til ”råttent fjell” når man skal planlegge tuneller, forklarer Brönner.

I veitunnelen gjennom Rørvikskaret på Austvågøy i Lofoten forårsaket slike bergarter store ras med påfølgende forsinkelser og budsjettoverskridelser i anleggsperioden på 1970-tallet.

Forskerne sammenstiller sine geofysiske data med geologiske og geokjemiske data. Gjennom tolkning får de fram et pålitelig bilde av berggrunnens muligheter og begrensninger.