September 16th 2011

Hvordan har gull og andre metaller oppstått?

Jeg er interessert i hvordan gull og andre metaller har oppstått, og hvorfor gull og kvarts fins side om side i naturen.

Gull er et grunnstoff som opptrer i større og mindre grad over det hele i jordskorpen. Det vil i prinsippet være mulig å finne gull i alle typer løsmasser (og bergarter), men trikset er jo selvsagt å finne områder hvor det har "hopet seg opp". Det samme gjelder for andre metaller og verdifulle mineraler.

Gull kan opptre i veldig mange sammenhenger, og det gjør gull-leting komplisert. Gull kan blant annet ha magmatisk opprinnelse (fra størknet magma) i for eksempel granitt, da gjerne meget spredt og lite konsentrert i bergarten. I slike tilfeller kan en elv som renner gjennom området, ta med seg, sortere og oppkonsentrere gullet.

Ellers kan gull også løses opp i varme mineralløsninger som sirkulerer i jordskorpen. I disse tilfellene blir løsningene gjerne oppkonsentrert med gull og andre grunnstoffer, og det van være tilfeller hvor gullet eller de andre mineralene blir avsatt i store mengder. Slike løsninger sirkulerer i sprekker og åpninger som eksisterer i berggrunnen. I sprekkene kan det ofte også bli avsatt andre mineraler som kvarts eller karbonat, disse vil da være et godt utgangspunkt å se etter. Sprekkesoner har over hele verden vist seg å være gode kanaler for varme løsninger og dermed oppkonsentrert gull. Flere gullgruver finner man i dag langs slike strukturer.

I Norge vet vi lite om hvor det kan være gull, dermed er også potensialet for å finne nye gullforekomster høyt. Leteaktiviteten har generelt vært lav, med noen mindre "goldrush" gjennom tidene. Vi vet fra andre deler av verden at gamle bergarter har en tendens til å inneholde verdifulle mineraler. Det kan enten være fordi jordskorpen på den tiden hadde generelt høyere konsentrasjoner av gull, eller fordi disse gamle bergartene har en lang deformasjonshistorie og dermed har fått mye gjennomstrømning av varme løsninger. Letefokuset i Norge har derfor vært gamle grunnfjellsbergarter i Nord-Norge. Men ingen regel uten unntak: det fins også eksempler på yngre bergarter som inneholder relativt høye konsentrasjoner av gull.