October 31st 2011

MAREANO samler brukerne til konferanse

På årets brukerkonferanse står ferske resultater fra Nordland VI i fokus. Spennende undersjøiske landskap, ras og korallrev på store dyp er blant temaene som blir presentert på den årlige MAREANO-konferansen. I år avvikles brukerkonferansen i Tromsø 2. november.

Terje Thorsnes fra NGU skal presentere undersjøiske landskap, geologisk mangfold og miljø, når de nyeste resultatene fra Nordland VI legges fram i Tromsø. Nordland IV, som ligger utenfor den sørlige delen av Lofoten, er et område der landskapet varierer fra grunne og rike bankområder på et par hundre meters dyp til store dyp ned mot 2700 meter. Området har spor etter store undersjøiske ras, og i et av rasområdene ligger et av verdens største rev av kaldtvannskoraller.

Lofoten - sørlige område.Skyggerelieffkart fra det sørlige området av Lofoten i Nordland IV.

Kunnskapsleverandør

MAREANO er en kunnskapsleverandør til myndighetene. Resultatene brukes blant annet i prosessene rundt revisjon av forvaltningsplaner for norske havområder og BarentsWatch. Cecilie von Quillfeldt (Norsk polarinstitutt) skal holde foredraget ”MAREANO i reviderte forvaltningsplaner”, og Frode Kjersem (Kystverket) skal ha foredraget ”MAREANO som kunnskapsleverandør til BarentsWatch”.

Nærbilde av Lophelia-korall. Bildet er tatt på Røstrevet.Nærbilde av Lophelia-korall. Bildet er tatt på Røstrevet.

Internasjonalt fokus

For å sette MAREANO-kartleggingen inn i en internasjonal sammenheng, er Iain Shepherd fra EU-kommisjonen invitert for å holde foredraget ”Økt kunnskap om havbunnsmiljøet i EUs forvaltning”.

Alf Håkon Hoel (Havforskningsinstituttet) kommer til å presentere ulike muligheter og utfordringer i foredraget ”Arktisk miljøsamarbeid – fremtidige MAREANO-roller?”.

Veien videre

Det er stor interesse rundt oljevirksomhet i Barentshavet, og Jan Roth Johnsen (OED) er invitert for å holde foredraget ”Petroleumsutviklingen i Barentshavet”. Som avslutning på konferansen skal Aksel Eikemo, leder i MAREANO sin programgruppe, holde foredraget ”MAREANO – veien videre”.

Konferansen åpnes av statssekretær Kristine Gramstad (Fiskeri- og kystdepartementet).

Mer om brukerkonferansen:

Program
Påmelding