November 8th 2011

Skryt til havbunnskartleggere

Statssekretær Kristine Gramstad (bildet) i Fiskeri- og kystdepartementet skryter av arbeidet som er gjort med havbunnskartlegging i MAREANO-prosjektet. - MAREANO har satt en standard for hvordan en havnasjon som Norge skal bygge opp sin kunnskapsbase, sier hun.
Kristine GramstadUnder MAREANOs brukerkonferanse i Tromsø nylig sto hun for åpningstalen. Gramstad hadde mange rosende ord å komme med til de om lag 60 frammøtte. MAREANO-prosjektet er et samarbeid mellom NGU, Havforskningsinstituttet og Statens Kartverk Sjø, og skal kartlegge geologi, biologi og dybdeforhold i de norske havområdene.

- Et viktig verktøy

- Data fra MAREANO utgjør en solid "baseline," og gjør oss i stand til å følge endringer på havbunnen over tid. Mareano er et viktig verktøy i vår havforvaltning. På samme måte som vi trenger vanntemperaturmålinger og miljøstudier, trenger vi data om havbunnen. Vi ser Mareano som en viktig del av den løpende kunnskapsutviklingen. Det blir ikke mindre bruk for data fra Mareano i framtida, sa Gramstad.

Budsjettvinner

Hun er også klar på at MAREANO er en budsjettvinner, noe som er et tegn på at det arbeidet som er gjort har vist seg å være nyttig og nødvendig. Stadig nye områder kommer på kartet som prioritert innen MAREANO-karleggingen. Den siste utvidelsen kommer som en stor satsing på kartleggingen av tidligere omstridt område i Barentshavet, etter at Norge og Russland i fjor ble enig om delelinjen.

Utruster ekstra skip med utstyr

- For å dekke etterspørselen etter data fra MAREANO med ønsket framdrift, planlegges det nå å utruste forskningsskipet "Johan Hjort" med ekstra utstyr, forteller Gramstad. Det vil da være to skip som kan brukes i MAREANO-kartleggingen. Fra før er kun G.O. Sars utrustet med tilstrekkelig utstyr.

- Inspirasjon til land i andre deler av verden

Kristine Gramstad er også veldig tilfreds med måten data og metoder er fomidlet og delt med andre.

- MAREANO-medarbeiderne har gjort en flott jobb med å dele data og kunnskap. Dette gir inspirasjon til videre kartlegging andre steder i verden. Jeg mener vi skal være så ubeskjedne og påstå at MAREANO har satt en standard for hvordan en havnasjon skal bygge opp sin kunnskapsbase. MAREANO gir innsikt i en ganske forunderlig verden. Det er funnet arter vi ikke ante fantes i norske farvann og vi har sett bilder av fantastiske landskap.

Les statssekretærens tale her