November 16th 2011

Kart over historiske gruver

Hvor kan man finne oversikt over gamle gruver i Norge?

NGU har ingen egen kartoversikt for historiske gruver, men man kan finne oversikt over alle kartlagte mineralressurser (gruver, skjerp og andre mineraliseringer) via vår mineralressursdatabase:

http://www.ngu.no/kart/mineralressurser/

Litt forklaring til hvordan man kan bruke databasen/karttjenesten:

  • Når du har åpnet karttjenesten, kan du enten zoome direkte i Norgeskartet (forstørrelsesglass med +/-), eller søke på geografiske navn som kommune, fylke, stedsnavn og adresse/eiendom
  • Når du har fått frem ønsket kartutsnitt, kan du endre informasjonen du får frem i kartet via fanen "kart" i venstre meny. Velg for eksempel Standardkart "Metaller - grupper" for bare å vise metaller/malmer
  • Gå til fanen "Verktøy" i venstre meny. Her kan du 1) Få detaljert informasjon om de enkelte forekomster (lokalisering, type metall, driftstatus og litteratur-referanser blant annet), 2) Laste ned kartutsnitt til egen maskin

NGU har tidligere utgitt trykte oversikter over gruver og malmforekomster i Norge, men disse begynner å bli noen år gamle:

  1. Foslie, Steinar (1925): Syd-Norges gruber og malmforekomster. - NGU nr. 126 (med registreringskart vedlagt)
  2. Poulsen, Arth. O. (1964): Norges gruver og malmforekomster II - Nord Norge. - NGU nr. 204 (med registreringskart vedlagt)

Forøvrig utgav Statistisk sentralbyrå i årene 1886 til 1961 publikasjonen "Norges Bergverksdrift". Her kan man også finne informasjon om enkelte gruver fordelt på landsdel. Statistikken finnes delvis på nett, se SSBs nettsider under historisk statistikk:

http://www.ssb.no/histstat/publikasjoner/