November 23rd 2011

Scorer høyt i faglig evaluering

Norges forskningråd har evaluert geofagene ved universiteter og andre forskningsmiljøer i Norge. NGU blir omtalt som en god forskningsinstitusjon, som er verdensledende innen fagfeltet geodynamikk.

Øystein NordgulenFORNØYD: Avdelingsdirektør for geofaglig avdeling ved NGU, Øystein Nordgulen.Sett under ett får den geofaglige forskningen i Norge gode skussmål.

- Vi opplever dette som veldig positivt, ikke bare for NGU, men for hele det norske geofagmiljøet, sier Øystein Nordgulen. Han er direktør for geofaglig avdeling, og som sådan sjef for de evaluerte NGU-miljøene.

- Jevnt over får NGU gode tilbakemeldinger. Det er dessuten flott at geodynamikkforskningen omtales som internasjonalt ledende.

Flere sterke forskningsmiljø

Sju av NGUs forskningsfelt er satt under lupen. Det vil si at flere miljøer ikke ble vurdert i denne omgangen.

- NGU har flere sterke forskningsmiljø som er på meget høyt nivå. Selv om de ikke passet inn kriteriene for denne evalueringen, vet vi at også de hevder seg godt internasjonalt, sier Nordgulen.

Høy publisering

Han er spesielt fornøyd med at NGU er blant de som publiserer flest vitenskapelige artikler. Kun universitetene har høyere score enn NGU, til tross for at NGU har hovedoppgaver av mer pragmatisk art enn de fleste andre institusjonene som er evaluert.

- Med mottoet "Geologi for samfunnet" kan det kanskje være naturlig å tenke at vi ikke prioriterer forskning og publisering. Men det er ikke tilfelle. Skal vi levere geologi av høy kvalitet til samfunnet, er vi avhengig av å utvikle våre metoder og drive forskning som underbygger den jobben vi gjør, sier avdelingsdirektøren.

Behov for investering i infrastruktur og laboratorier

- Vi merker oss at Evalueringskomiteen etterlyser en sterkere nasjonal satsing på investeringer i infrastruktur og laboratorier og at den geofaglige forskningen får for lite midler til grunnforskning. Evalueringskomiteen understreker også at det trengs et nasjonalt løft for å sikre Norges behov for forskning og undervisning innen berggrunnsgeologi og mineralressurser, sier Øystein Nordgulen.

Han legger til at sammen med forskningsrådet ønsker NGU nå å spille en aktiv rolle i oppfølgingen av evalueringen.

Les Forskningsrådets omtale av evalueringa

Les evalueringsrapporten