January 23rd 2012

NGU-dagen om kystsonen

Mandag 6. og tirsdag 7. februar arrangeres NGU-dagen 2012. Tema i år er en videreutvikling av MAREANO-programmet, der kystsonen settes i fokus.

SeismaVIKTIG: Forskningsfartøyet Seisma driver marin kartlegging.Konkurransen om arealene i kystsonen er stor. I fjordene finnes viktige ressurser og muligheter for næringsutvikling innenfor en rekke bransjer, som fiskeri og havbruk.

For å utnytte dette potensialet på en bærekraftig måte, er det nødvendig å kaste lys over det landskapet som ligger skjult under vann.

Viktig kunnskap

Det er nødvendig med kunnskap om fjordbunnens samspill med plante- og dyrelivet i dypet.

Den samme kunnskapen kan også bidra til å avdekke ustabile masser og skredfare i strandsonen, og bidra til å finne gode traseer for kabler og rørledninger.

Ny og nyttig kunnskap

Siden 2004 har Havforskningsinstituttet, Statens kartverk og NGU samarbeidet om å kartlegge havbunnen utenfor kysten, gjennom MAREANO-programmet. Samarbeidet har gitt samfunnet ny og nyttig kunnskap til bruk og forvaltning av havområdene utenfor Nordland, Troms og Finnmark.

De tre etatene ønsker å vise hvilke kraftfulle verktøy vi i dag har for å gi samfunnet ny kunnskap om kystsonen.