February 3rd 2012

Nye marine grunnkart på mareano.no og ngu.no

NGU og Astafjordprosjektet overleverer nå oppdaterte og nye marine grunnkart til kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland, Torsken og Tranøy.

BunnsedimenterNYE KART: Eksempel på nytt kart over Bunnsedimenter (kornstørrelse) i Sør-Troms. Klikk på bildet for stor versjon.I siste uke av januar reiste representanter fra Astafjordprosjektet og Norges geologiske undersøkelse (NGU) rundt i kommunene og informerte om kartene, og hjalp til å legge dataene inn i kommunenes kartsystemer.

De nye kartene omfatter Bunnsedimenter, Bunnfellingsområder, Gravbarhet og Ankringsforhold. Det vil også bli lagt ut flere kart på nettet i nærmeste framtid; Dybdeforhold, Bratt og flat fjordbunn og Bunnreflektivitet.

Her finner du kartene:

Astafjordprosjektet er et kystsonesamarbeid mellom tolv kommuner i Sør-Troms, NGU og Troms fylkeskommune. Hovedmålsettingen med prosjektet er å få på plass en helhetlig kunnskapsbase for bærekraftig forvaltning av området fra Senja til Nordland.

NGU har også utført geokjemiske undersøkelser av havbunnen. Resultatene, som vil bli publisert i en NGU-rapport, viser generelt god miljøstatus. Bunnprøver og videofilmer er benyttet under utarbeidelsen av de marine grunnkartene, og vil i tillegg bli benyttet til utarbeidelse av naturtype- og biotopkart. For mer informasjon, se Astafjordprosjektet.