February 16th 2012

Nye og utgående WMS-tjenester

Her er en oversikt over tjenester som er nye og tjenester som utgår fra NGU.

Nye tjenester fra NGU:

SkredKvikkleireWMS2
http://geo.ngu.no/mapserver/SkredKvikkleireWMS2
Erstatter SkredKvikkleireWMS.
Nye lagnavn.
Nye målestokkterskler for lagenes synlighet i kartet.
Ny symbolisering.

SkredSnoAktWMS2
http://geo.ngu.no/mapserver/SkredSnoAktWMS2
Erstatter SkredSnoAktWMS.
Nytt lag.
Nye målestokkterskler for lagenes synlighet i kartet.

SkredSteinAktWMS2
http://geo.ngu.no/mapserver/SkredSteinAktWMS2
Erstatter SkredSteinAktWMS.
Nytt lag.
Nye målestokkterskler for lagenes synlighet i kartet.
Ny symbolisering.

SkredSnoSteinAktWMS
http://geo.ngu.no/mapserver/SkredSnoSteinAktWMS
Erstatter SkredSnoSteinWMS.
Nye lag og lagnavn.
Nye målestokkterskler for lagenes synlighet i kartet.
Ny symbolisering.

BerggrunnWMS
http://geo.ngu.no/mapserver/BerggrunnWMS
Erstatter wms_berggrunn_n250v og berggrunn_n250_v1.
Nye lag og lagnavn.
Nye målestokkterskler for lagenes synlighet i kartet.
Ny symbolisering.

GrusPukkWMS3
http://geo.ngu.no/mapserver/GrusPukkWMS3
Erstatter GrusPukkWMS2.
Nye lag og lagnavn.

Utgående tjenester fra NGU (slettes 6. mai):

SkredKvikkleireWMS
http://geo.ngu.no/mapserver/SkredKvikkleireWMS

SkredSnoAktWMS
http://geo.ngu.no/mapserver/SkredSnoAktWMS

SkredSteinAktWMS
http://geo.ngu.no/mapserver/SkredSteinAktWMS

SkredSnoSteinWMS
http://www.ngu.no/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/SkredSnoSteinWMS

wms_berggrunn_n250v
http://www.ngu.no/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/wms_berggrunn_n250v

berggrunn_n250_1
http://www.ngu.no/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/berggrunn_n250_v1

GrusPukkWMS2
http://www.ngu.no/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/GrusPukkWMS2