February 8th 2012

Nytt skrednett på plass

Nettportalen skrednett.no lanseres nå i nytt utseende, med ny portalløsning og ny kartapplikasjon. På Skrednett finner du skredinformasjon og oversikt over skreddata.

Skrednett er et nyttig verktøy for norske kommuner og andre som arbeider med arealplanlegging. Nettportalen Skrednett er nå redesignet med ny portalløsning og ny kartapplikasjon.

På Skrednett finner du oversikt og lenker til aktuell informasjon og veiledningsmateriale om skredfarekartlegging, arealplanlegging, sikring, varsling og beredskap til bruk i skredforebyggende arbeid.

I kartapplikasjonen Skredatlas kan du nå sammenstille ulike skredfarekart med ulike bakgrunnskart. Data kan lastes ned for bruk i egne GIS-verktøy.
NVE har ansvaret for www.skrednett.no. NVE samarbeider med NGU om skredfarekartlegging.

Etter hvert som nye skreddata fremskaffes blir de presentert i Skrednett. 
Gi gjerne tilbakemelding om erfaringer med den nye løsningen til Norges Vassdrags- og Energidirektorat på skrednett@nve.no