February 24th 2012

Hvorfor finner man gull noen steder og ikke andre?

Jeg lurer på om det er tilfeldig at man finner gull i Eidsvoll og på Bømlo. Er det noe i berggrunnet som avgjør hvor man finner gull?

Gull i fast fjell dannes gjerne i sprekkesoner hvor gullførende løsninger strømmer opp gjennom sprekker i jordskorpen. På vei opp blir vannet avkjølt og trykkes avtar. Dette fører til at vannet ikke er i stand til å holde på de oppløste metallene og de felles ut/avsettes. I tillegg til de riktige prosessene for å avsette gull er det også viktig at det er en type bergarter i jordskorpen hvor det finnes gull som kan gå inn i slike løsninger.

Slike større sprekkesoner finnes i Eidsvoll-området og i en rekke områder i Nord-Norge. I Norden ser vi at sprekkesoner som forekommer i belter med gamle vulkansk-sedimentære bergarter (ca. 2 milliarder år gamle) er spesielt anriket på gull. Bidjovagge som ligger 40 km NV for Kautokeino på Finnmarksvidda, var vår siste gullgruve som var i drift ligger i en slik sone. Gruva ble nedlagt i 1991, men nye undersøkelser pågår nå for å vurdere oppstart av denne.

Se også:
Artikkel fra NGUs årsmelding (1995) om "Gull i Norge"