February 24th 2012

Leirskredet i Spongdal på Byneset

Jeg lurer på om leirskredet som gikk i Spongdal 1. januar 2012, var over eller under marin grense. Dessuten lurer jeg på om moderne jordbruk med store maskiner, rydding av skog og bakkeplanering i kombinasjon med store nedbørsmengder kan utløse stein og leirskred.

Leirskredet som gikk på Byneset 1/1 2012 var et kvikkleireskred som gikk under marin grense, området ligger på ca. 90 moh.

Når det gjelder utløsning av skred, vil menneskelig påvirkning absolutt kunne ha noe å si. Vegetasjon er med på å binde jorda og dempe erosjon – dette har betydning både for leirskred og skred i andre løsmasser. Det vil også være av betydning hvor masse flyttes/fjernes. I prinsippet kan man si at både å legge masser på toppen av en skråning og å fjerne masse i bunnen av en skråning vil forverre stabiliteten.

Store nedbørsmengder kan i hovedsak være utløsende for løsmasseskred som ikke går i leire – fordi jorda blir vannmettet (med bl.a. påfølgende mindre friksjon mellom kornene). For leire (som er veldig tett) vil økt nedbørsmengde ha en mer indirekte påvirking ved at bekker og elver får større erosjonsevne, og dermed kan erodere leirskråningen (som kan føre til punktering av kvikkleirelag), eller øke poretrykket i leira over tid.