April 18th 2012

Er jordskjelv normalt på Island?

Er jordskjelv normalt på Island og kommer det som følge av et vulkanutbrudd?

Jordskjelv er i høyeste grad vanlig på Island. Island ligger mellom to plategrenser (den Eurasiske og den Nord-Amerikanske plate) som glir fra hverandre noen cm. hvert år. Når platene glir fra hverandre strekkes jordskorpen slik at det plutselig dannes nye brudd/forkastinger, eller/og at platene glir langs gamle brudd/forkastninger. Denne utløsningen av energi oppleves som jordskjelv.

jordskjelv forekommer ofte der vi har plategrenser. Vi har tre typer plategrenser:

  1. Konstruktive, der to plater glir fra hverandre (som Island): De kalles konstruktive fordi der dannes det ny skorpe hvor det også forekommer mye vulkanisme, og hvor jordskjelvene er små men mange. 
  2. Destruktive, der to plater kolliderer: de kalles destruktiv fordi her kan en plate gå under en annen og ned i den underliggende mantelen og danne en subduksjonssone. Disse danner store fjellkjeder som i Andes i Sør-Amerika, og gir store jordskjelv
  3. Transforme, der to plater glir sidelengs: hvis du ser på den konstruktive plategrensen mellom Afrika og Sør-Amerika, ser du at linjen ikke er helt rett men går litt fram og tilbake, dvs at du både kan ha plater som glir fra hverandre og samtidig ha plategrenser som beveger seg sidelengs.

På Island forekommer det mye vulkanutbrudd som en følge av at platene glir fra hverandre og tomrommet må fylles med noe. Mantelen er ikke langt ned, og smelte trenger seg opp. Det forekommer ofte jordskjelv i forbindelse med vulkanutbrudd når smelte/magma sprenger seg gjennom berggrunnen og opp til overflaten, men disse er altså ikke så veldig kraftige.

I tillegg til å være en konstruktiv margin, har Island også to transforme marginer.