May 15th 2012

Miljøpris for gjenvinningsprosjekt

Elreturs miljøfond har tildelt Norges geologiske undersøkelse (NGU) og seniorforsker Rolf Tore Ottesen 250.000 kroner til prosjektet Urban mining, om gjenvinning av sjeldne jordartsmetaller fra brukte materialer.

Rolf Tore OttesenHEDER: Rolf Tore Ottesen (t.v.) mottar prisen fra juryleder Arve Aasmundseth.

I begrunnelsen heter det blant annet at Norge bør bli en pioner i Urban mining og at tildelingen er et lite, men viktig bidrag for fremtiden.

- Norge har et godt system for innsamling og gjenvinning av elektrisk avfall. Bransjen har etter hvert utviklet seg til å bli gode til å utvinne de vanlige metallene som jern, aluminium, nikkel, kobber og flere, fastslår fondet.

- En hel bransje er på jakt etter sjeldne jordartysmetaller. Samtidig utarbeides det en mineralstrategi og det foretas en omfattende kartlegging av mineralressursene i Norge. Målet er nye arbeidsplasser og ny utvikling av mineralbransjen. Vi mener Urban mining bør være en del av strategien og at Urban mining er en vinn-vinn situasjon for miljøet. Økt gjenvinning av sjeldne jordartsmetaller i innsamlede produkter har en fantastisk miljøgevinst sammenlignet med utvinning av de samme metallene fra naturen, heter det i begrunnelsen.

I 2011 ble Rolf Tore Ottesen og miljøgeokjemilaget ved NGU tildelt 60.000 kroner til det samme formålet.