September 6th 2012

Undersøker løsmasser i kalde daler

De gransker løsmassenes bevegelser i norske daler. Nå samles 40 internasjonale forskere til arbeidsmøte i Trondheim og kurs i Loen i Nordfjord.

SedibudHØST: Mye av feltarbeidet i Sedibud-prosjektet er gjort her i Erdalen i Sogn og Fjordane.I flere år har forskerne med jevne mellomrom målt og kartlagt skredaktiviteten i dalsider i blant annet Lodalen og Stryn. Her har de i tillegg målt avrenningen gjennom elvene og tatt prøver av avsetningen i innsjøene. Værstasjoner har målt nedbør, vind og temperatur, samtidig som utstrømmingen og transporten i elevene er kontrollert.

I kalde daler

- Vi undersøker rett og slett hva som skjer i kalde norske daler. Hvor kommer løsmasser som jord, grus, sand og leire fra, hvor mye forflytter seg i dalene gjennom året og hvor havner det, forklarer forsker Achim Beylich ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han påpeker at arbeidsmøtet i Trondheim skal brukes til å samle og sammenstille resultatene fra mange års arbeid.

– Våre data gjør at vi kan modellere hvordan vær og klima kontrollerer prosessene i dalene, og hvordan dette forandrer seg over tid, hvordan klimaforandringer gjennom flere tusen år har påvirket erosjonen, transporten og avsetningen av massene, sier Beylich.

På sommerskole

Etter tre dager med arbeidsmøter ved NGU i Trondheim fra og med mandag 10. september, reiser forskerne til Loen i Nordfjord hvor en fire dager lang sommerskole for doktogradsstudenter står på programmet. Her skal studentene gjennom arbeidsmetoder i felt, feltforsøk og modellering av resultater.

Arbeidet inngår i prosjektet SediBud, som ledes av Achim Beylich i samarbeid med ni forskere fra åtte land; Canada, Island, Frankrike, USA, Østerrike, England, Polen og New Zealand. Prosjektet støttes økonomisk av International Association of Geomorphologists fram til 2013.