January 3rd 2013

Ustabile karttjenester

Vi har i dag - 16. oktober - tekniske problemer flere av våre karttjenester. Vi beklager ulemper det medfører. Det jobbes med å reparere feilene.

Tekniske spørsmål sendes til wmsdrift@ngu.no.