November 13th 2012

13 nye fremragende forskningsmiljøer

Norges forskningsråd har utpekt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. NGU-forskere er bidragsytere i to av sentrene.

Susanne BuiterGLAD: - Vi gleder oss og ser fram til 10 års tett samarbeid med Trond H. Torsvik og kolleger, sier leder for Geodynamikk ved NGU, Susanne Buiter.

     

De nye sentrene for fremragende forskning får mer enn to milliarder kroner over ti år for å skape forskning i verdensklasse.

Mantel og jordskorpe

Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) får tilhold ved Universitetet i Oslo og blir ledet av professor Trond H. Torsvik, en velkjent NGU-er som fortsatt har 20 prosent stilling ved NGU.

Målet for senteret er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelen i Jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser og forårsaker massive vulkanutbrudd. Gjennom hele Jordens historie har dette skapt endringer i klima og miljø. Dette senteret får et årlig beløp på cirka 15,5 millioner kroner.

Modellering av havet

- Vi gleder oss og ser fram til 10 års tett samarbeid med Trond H. Torsvik og kolleger, sier leder for Geodynamikk ved NGU, Susanne Buiter. Hun skal arbeide med Wilson Cycle-modellering for det nye senteret, et matematisk arbeid for hvordan et hav lukker og åpner seg på samme sted over geologisk tid.

I tillegg skal to av Buiters forskerkolleger ved NGU delta: Morgan Ganerød skal arbeide med dateringer ved bruk av paleomagnetikk og Ar-Ar metoder, og Robin Watson med utvikling av software for platerekonstruksjon gjennom Jordens historie.

Metan og klima i Arktis

Et annet av de nye sentrene er Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate ved Universitetet i Tromsø (UiT). Her skal forskerne arbeide med å avdekke hvilken rolle metan i undersjøiske reservoarer, i havbunnen og i havet i arktiske strøk, spiller for fremtidens havmiljø og det globale klimasystemet. NGU-forskerne Jochen Knies, Aivo Lepland, Shyam Chand og Karl Fabian skal delta i dette arbeidet, som ledes av UiT-professor Jurgen Mienert. Cirka 14 millioner kroner årlig er avsatt til dette senteret.

- Forskere som skal hevde seg i verdenstoppen trenger fleksibel, langsiktig finansiering som gir rom for å satse dristig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som er glad for at SFF-ordningen videreføres.