November 19th 2012

Drøfter gruvedrift på havbunnen

Verdens første gruvedrift på havbunnen planlegges i Stillehavet. Papua Ny-Guinea skal utvinne en gull- og kobberressurs i Bismarck-havet. Nå samles norsk og internasjonal ekspertise i Trondheim for å se på mulighetene for mineralutvinning også i Nord-Atlanteren.

Black smokersRØYKER: Aktiv ”black smokers” ved Brothers-kalderaen i Stillehavet nord for New Zealand. Slike strukturer er bygd opp av mineraler som blir utfelt når varmt vann fra kilder under havbunnen møter det kalde sjøvannet. Foto: A. Malahoff, GNS

 


     

- Vi ønsker å se på mulige mineralforekomster i Atlanterhavet, men vi skal også drøfte teknologiske muligheter og miljøutfordringer knyttet til slike grensesprengende prosjekter, sier avdelingsdirektør Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Mangelfull kunnskap

Sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er NGU vertskap for arbeidsmøtet, som samler over 50 representanter fra velrenommerte forskningsmiljø og industriselskaper tirsdag 20. og onsdag 21. november.

Arbeidsmøtet har også vakt politisk interesse og samler delegater fra havministerier i både Cook Islands, Russland og Portugal, samt representanter fra det norske Utenriksdepartementet.

Tom HeldalTom Heldal.- Vi vet at det finnes mineralforekomster blant annet langs den midtatlantiske spredningsryggen mellom Norge og Grønland. Forskere fra Universitetet i Bergen har påvist interessante mineraler i det som er blitt kalt Lokeslottet, som ligger på 2300 meters dyp 300 kilometer vest av Bjørnøya. Samtidig har Oljedirektoratet på sin side samlet inn spennende prøver langs Jan Mayen-ryggen, men kunnskapen er mangelfull, fastslår Tom Heldal.

Verdens første gruve

Programmet som er nærmest en realisering, er Solwara 1-prosjektet ved Papua Ny-Guinea nord for Australia. Her, i Bismarck-havet, planlegger det canadiske selskapet Nautilus Minerals å åpne verdens første dypvannsgruve allerede i 2014.

For øvrig tar Kina sikte på kommersiell gruvedrift på dypmarine metaller innen 2030. Cook Islands i Stillehavet vurderer å hente opp såkalte noduler med metaller fra 4500-5000 meters havdyp innenfor sin utvidete økonomiske sone. I New Zealand, som har et samlet havareal på mer enn seks millioner kvadratkilometer, er det gjennomført undersøkelser langs Kermadacryggen, og nordover til Macauley- og Raouløyene. På offisielt hold i EU er det tatt til orde for at europeiske forskningsmiljø og industri nå også må gå i dybden.

Nytt forskningsprosjekt

I forbindelse med det internasjonale arbeidsmøtet tirsdag og onsdag skal NTNU presentere et nytt forskningsprosjekt på marine mineralressurser i samarbeid med industripartnere. Partene er også tilgjengelig for pressen i forbindelse med møtet.