February 6th 2013

Industrimineralforekomster verdt 400 milliarder

Norge har industrimineraler ”i bakken” til en verdi av 400 milliarder kroner. Flere av ressursene er i verdensklasse, viser en ny rapport fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

StjernøyaPRODUKSJON: Nefelinsyenitt blir produsert på Stjernøy i Alta kommune og brukes hovedsakelig i glass- og kermamikkindustrien. Foto: Halfdan Carstens

Den tredje rapporten i NGUs serie om verdien av mineralske ressurser på fastlandet, har fokus på industrimineraler, som for eksempel kalkstein, kvarts og olivin. Rapporten fremstiller verdien av innholdet i industrimineraler der de ligger ”in situ” – i bakken - i store forekomster av nasjonal betydning.

Ulik kvalitet og verdi

- Det er litt annerledes å beregne verdier av industrimineraler enn verdier av metaller, som jern, kobber og gull, forteller seniorforsker Ron Boyd, som har laget rapporten i samarbeid med flere forskere ved NGU.

- Svært mange industrimineralprodusenter leverer produkter av både ulik kvalitet og verdi fra én og samme forekomst. Samtidig er mange av forekomstene meget store, flere i verdensklassen, med ressurser som er tilstrekkelig til å dekke dagens produksjonsnivå i flere hundre år. I tillegg går teknologiutviklingen så raskt at det, for flere av råstofftypene, er vanskelig å spå hvordan markedene vil utvikle seg, sier Boyd.

Store olivinressurser

For flere av råstofftypene tar rapporten utgangspunkt i at den samlede produksjonsverdien fra 2011 er stabil over en periode på hundre år. - Dette er selvsagt usannsynlig, men hensikten er å gi et perspektiv på verdien av forekomstene under dagens forhold, fastslår Ron Boyd.

Norge har store ressurser av industrimineraler: For dolomitt, kalkstein, kalkspatmarmor, kvartsitt, nefelin og olivin er forekomstene så store at det trolig kun er transportkostnadene som begrenser hvilken andel av verdensbehovet som kan dekkes fra Norge. I dag dekker Norge cirka 40 prosent av verdensbehovet for olivin, og er samtidig Europas største produsent for nedmalt kalkspatmarmor.

Viktig eksportnasjon

Rapporten antyder at Norges geologi gjør at det er mulig å finne flere forekomster enn de som er kjent i dag.

- Kombinert med spisskompetansen i mineralprosessering, er det all grunn til å tro at Norge blir en viktig leverandør av industrimineraler til internasjonale markeder i uoverskuelig fremtid, sier seniorforsker Ron Boyd.

I fjor høst ble metallene i bakken i godt dokumenterte forekomster verdsatt til 1388 milliarder kroner. En rapport om sand, grus og pukk viser at vi har byggeråstoff til en verdi av nærmere 500 milliarder kroner. Senere i vinter kommer en tilsvarende rapport om naturstein. Tallene ble presentert ved starten av NGU-dagen 6. februar.

FAKTA: Verdier av industrimineraler ”in situ” i milliarder kroner

 • Anorthositt 2,5
 • Apatitt   73,9
 • Dolomitt  6,6
 • Flusspat  3,0
 • Grafitt  14,7
 • Kalkstein og kalkspatmarmor 180,0
 • Kvarts, kvartsitt  39,0
 • Nefelin   28,0
 • Olivin   37,5
 • Talk 15,0
  SUM 400,2