February 12th 2013

Avslører spennende landskap på midtnorsk sokkel

NGU flytter fokus for havbunnskartleggingen sørover langs kysten. Nå venter store områder i Norskehavet.

Marine landskap - kartMAREANOs landskapskart dekker nå store deler av norske havområder fra Møre til Finnmark.

   


     

Mengden detaljerte dybdedata fra midtnorsk kontinentalsokkel er foreløpig begrenset, men allerede nå er det mulig å tegne opp de store linjene i et variert undersjøisk landskap med banker, strandflate og mektige dalformer.

MAREANO-prosjektet, som er et samarbeid mellom NGU, Havforskningsinstituttet og Kartverket, har laget landskapskart som dekker store deler av norske havområder fra Møre til Finnmark. Siden 2005 har det blir gjort kartlegging av geologi, biologi og dybde utenfor kysten av Norge.

120.000 kvadratkilometer

Landskapskartleggingen i MAREANO følger systematiske retningslinjer utviklet av ”Naturtyper i Norge.” De nye områdene som er kartlagt utgjør hele 120.000 kvadratkilometer mellom Røstbanken og Storegga, og med dette dobles det totale arealet av landskapskart fra norske havområder.

Data fra olje- og fiskenæringen

Landskap er naturvariasjon i stor skala, og for å kunne kartlegge landskapene over et større område enn det foreløpig finnes detaljerte dybdedata fra, tar vi i bruk data fra andre kilder. 3D-seismikk fra oljeindustrien og ekkolodd-data fra fiskeflåten supplerer MAREANOs egen multistråle-batymetri og gir et godt grunnlag for kartlegging i grov målestokk.