March 1st 2013

Nytt urkontinent vekker oppmerksomhet

I en artikkel i Nature hevder norske forskere å ha funnet bevis for et prekambrisk kontinent under magmatiske bergarter i Det indiske hav. Forskningen har vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet.

BBCTOPPNYHET: Denne reportasjen i BBC News og et nyhetsinnslag på radio sørget for at saken bare ble slått av Oscar-utdelingen.

- Vi mener at det finnes rester av et prekambrisk kontinent under øya Maurtius. Det samme ser vi på Seychellene, som også representerer rester av et prekambrisk kontinent etter oppdelingen av superkontinentet Pangea, sier professor Trond Torsvik til geoforskning.no.

Oscar-utdelingen

Trond TorsvikFORSKER: Professor Trond H. Torsvik. Foto: earthdynamics.orgTrond H. Torsvik er leder for det nye senteret for fremragende forskning, Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) ved Universitetet i Oslo, og har samtidig en stillingsandel ved NGU.

Sammen med forskere fra Norge, Storbritannia og Tyskland, har Torsvik publisert en artikkel om urkontinentet Mauritia i det anerkjente tidsskriftet Nature Geoscience.

BBC News  fikk hele 1,4 millioner treff på sin nyhetsside da historien ble publisert mandag 25. februar, og var den nest mest leste - bare slått av Oscar-utdelingen.

I Norge var geoforskning.no først ute med saken, som også ble omtalt i NRK og Dagbladet

Zirkon-analyser

Det var analyse og datering av zirkonmineraler fra sandstrender på Mauritius som ledet forskere til å tro at det skjuler seg kontinentale bergarter av prekambrisk alder under den vulkanske øya. I følge Torsvik har zirkonene sannsynligvis blitt fraktet opp til overflaten sammen med lava i nyere tid.

Det eldste zirkonmineralet har en alder på minst 1,9 milliarder år, og indikerer tilsvarende alder for de kontinentale bergartene og kontinentet Mauritia.

For å få bekreftet tilstedeværelsen og utbredelsen av et «tapt kontinent», undersøkte forskerne skorpetykkelsen i regionen ved hjelp av gravimetriske målinger.

Tykk jordskorpe

Havbunnsskorpe har normalt en tykkelse på sju – ti kilometer. Målingene viste at Mauritius er en del av et større område som har en skorpetykkelse på mer enn 25 kilometer. Dette er i følge Torsvik i seg selv en sterk indikasjon på tilstedeværelsen av kontinentale bergarter.

- Mauritia representerer skorpen under de magmatiske bergartene som utgjør øya Mauritius, samt bergartsrester som vi tror befinner seg nord for øya, forteller Torsvik.

I kritt og kenozoikum skal Mauritia ha blitt utsatt for tynning og oppsprekking. Etter hvert ble det fragmenterte kontinentet dekket av lava. Mauritia skal opprinnelig ha ligget inntil Madagaskar, men ble under åpningen av Mascarene-bassenget en del av den indiske platen og presset videre østover.

Flere fragmenter

Fragmenteringen av det opprinnelige Mauritia gjennom riftepisodene kan forklare hvorfor tykke, kontinentale, skorper er utbredt flere steder i regionen. - Det indiske hav kan være fullt av kontinentale fragmenter, mener Torsvik.

Han mener at dype borekjerner, høyoppløselig seismikk og flere funn av zirkoner kombinert med geokjemiske og geokronologiske analyser, samt platetektoniske rekonstruksjoner, er nøkkelen til ny kunnskap.