March 12th 2013

Egne kommunesider på ngu.no

NGU har lansert "Geologien i min kommune" på ngu.no. Det skjedde under første dag av Geomatikkdagene på Lillestrøm tirsdag 12. mars.

GeomatikkdageneDEMO: NGUs Bjørn Ove Grøtan demonstrerer den nye nettinnsynsløsningen for en representant for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Alle foto: Ane Bang-Kittilsen

3D-kartBRILLE: NGU presenterte også havbunnskart i 3D under Geomatikkdagene."Geologien i min kommune" skal gjøre tilgangen til allerede eksisterende data fra NGUs databaser og karttjenester lettere for brukere i kommunene. Fra 12. mars finner alle sin egen kommune fra frontsiden på ngu.no.

Geologisk informasjon

NGU deltar med både utstilling og foredrag på Geomatikkdagene denne uka for å gjøre løsningen kjent for kommunene.

Flere undersøkelser viser at kommunesektoren ikke utnytter tilgjengelig geologisk informasjon godt nok. Både i NGUs egen strategi og i pålegg fra Nærings- og Handelsdepartementet framgår det at NGU skal "framskaffe, tilrettelegge og formidle geologisk kunnskap som samfunnet trenger, slik at denne kan omsettes i kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet".

Inn i planprosessene

De siste månedene har flere medarbeidere arbeidet med den nye nettinnsynsløsningen «Geologien i min kommune», som lastes fra frontsiden på ngu.no.

- Vi håper at løsningen kan bidra til at geologi i større grad innarbeides i planprosessene, både lokalt og regionalt, sier prosjektleder Per Ryghaug ved NGU.


     


GeomatikkdageneINTERESSE: Det var stor interesse for å sjekke ut "Geologien i min kommune" da NGU presenterte løsningen på Lillestrøm.