March 21st 2013

Kan lyder og støy utløse et snøskred?

Vi har en diskusjon gående på en Facebook-gruppe om støy fra for eksempel fly kan utløse et snøskred?

Et veldig interessant og spennende spørsmål! Jeg er ikke ekspert på snøskred, men tilfeldigvis sitter jeg idag på Universitetet på Svalbard i Longyearbyen (UNIS) med to masterstudenter som spesialiserer seg i snøstabilitet, så herved svar fra dem:

Det er en vanlig misforståelse at hørbar lyd kan utløse et snøskred. Dette er ikke sant! Det finns noen typer kraftige, lavfrekvente trykk-bølger som kan destabilisere noen spesielle typer løsnø. Dette krever spesielt utstyr hvor en type spreng-klokke (bjelle) blir løftet med helikopter veldig lavt over det stedet hvor man ønsker å utløse skredet (sikkerhetstiltak brukt i for eksempel i Alpene). Det utløses en type gasseksplosjon inne i denne "bjellen" som lager en kraftig trykkbølge av spesifikk bølgelengde rett ned i snømassene. Tykkbølgen forandrer krystallstrukturen i snøen, og dermed utløses skredet.

MEN: det er ingen lyd som vi mennesker kan høre, fra stemmer, fly eller rifleskudd eller noe annet som kan utløse et snøskred.

Dette svar med vennlig hilsen fra masterstudenter i snøstabilitet ved UNIS, med erfaring fra Alpene, USA og Svalbard.

Litteratur / nettartikkel for videre lesing: Avalanche triggering by sound: myth and truth (fra en konferanse i Davos 2009)