April 8th 2013

Planlagt nedetid 17/4

Onsdag 17/4-2013 kl 16.00 blir alle nettjenester fra NGU utilgjengelige i om lag en time.

Dette skyldes planlagt arbeid på vår maskinpark. I tillegg til www.ngu.no, vil også NGUs tjenester mot skrednett.no, skredreg.no, grunnvann.no og prospecting.no være utilgjengelige i denne perioden.