March 6th 2017

Sjekk kartene på telefonen


Her er et eksempel på 3D-modellering basert på NGUs kart på nett. Trollheimen sett mot vest med Svartådalen i midten og Gråsjøen bak til høyre.
Nå kan du også bruke mobiltelefonen til å sjekke NGUs kart på nett. Den nyutviklede løsningen på ngu.no er tilpasset alle mobile enheter.

- Vi har sørget for å forenkle tilgangen til våre data. Vi vet at langt over halvparten av alle søk på nett skjer via nettbrett eller telefon. Det har vi tatt konsekvensen av, forteller sjefingeniør Sverre Iversen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Uavhengig av plattform

Sverre Iversen.

Han har, sammen med sine kolleger på Laget for geomatikk og IT, utarbeidet en intuitiv og minimalistisk løsning der kartsidene kan vises på alle skjermstørrelser. Elementene på siden strekkes, krympes og flyttes automatisk for å være tilpasset plattformene som er i bruk.

- Vi har også lagt inn grensesnitt mot sosiale medier, slik at det er lett å dele informasjonen. Både facebook og twitter er på plass sammen med e-post og SMS, sier Iversen.

De nye løsningene gjelder kartinnsynene for blant annet berggrunn, geokjemi, geologisk arv, grunnvann, grus og pukk, mineralressurser, radon og ustabile fjellparti. Modersiden, ngu.no, har vært mobiltilpasset siden 2015.

3D-kart og GPS-bruk

Utviklingen går raskt: - For å si det enkelt, mens det tidligere fantes 100 knapper på hver kartapplikasjon, er resultatet nå 100 kartapplikasjoner med én knapp. Våre løsninger er et kompromiss mellom det vi kan vise og det leseren vil se, forklarer Iversen. 

Her er det bare å gå til kartinnsynet og klikke deg fram til det du trenger. Du kan også lage dine egne 3D-kart eller gå på GPS mens du hele tiden får beskjed om hvor du er og hvilken undergrunn du går på. Skal du bruke GPS-en så må du foreløpig bruke en annen nettleser enn Chrome.

Se eksempel på 3D-kart her - Trollheimen i tre dimensjoner.

PS: Google har for øvrig varslet at de vil belønne mobiltilpassede nettsider ved å løfte dem høyere i søkeresultatet. Det betyr at resultater som peker mot en ikke-mobiltilpasset enhet risikerer å bli rangert lavere enn før.

Du finner de nye mobiltilpassede kartene under fanen Kartinnsyn fra frontsiden på ngu.no. Test dem - og ta dem i bruk.