May 8th 2013

Forbudt miljøgift i mobiltelefoner

Det kjemiske stoffet PCB er påvist i ni av elleve prøver fra mobiltelefoner. PCB har vært forbudt i Norge siden 1980.


     


Rolf Tore OttesenFORSKER: Rolf Tore Ottesen har fokus på miljøgifter i produkter. Foto: Erik Prytz Reitan- Funnene er overraskende, sier seniorforsker Rolf Tore Ottesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han har undersøkt mobiltelefoner, batterier og plastdeksler for innholdet av såkalte polyklorerte bifenyler, eller PCB.

- Med økonomisk støtte fra Elretur AS gjennomfører vi et prosjekt for å bestemme den kjemiske sammensetningen til ulike typer elektrisk og elektronisk avfall. I 2013 har NGU hatt fokus på innholdet av miljøgifter i mobiltelefoner, forklarer Ottesen.

Forurensningsproblem

Telefonene, batteriene og dekslene er levert hele til Eurofins AS i Moss for prøvepreparering og kjemisk analyse. Etter preparering ble prøvene sendt til tyske Eurofins Umwelt Ost GmbH Freiberg for kjemisk analyse.

- I ni av elleve prøver ble det påvist PCB. Dette kjemikaliet ble forbudt i Norge i 1980. De høyeste PCB-konsentrasjonene er påvist i plastdekslet til telefonene. Det er få prøver som er undersøkt, men resultatene gir oss indikasjoner på et forurensningsproblem. Så vidt meg bekjent er det ikke rapportert MobiltelefonKNUST: En smarttelefon inneholder 40-50 mineraler. Nå er det funnet spor av PCB i mobiltelefoner.funn av PCB i mobiltelefoner og mobiltelefonbatterier tidligere, sier Ottesen.

Han antyder at gammel, resirkulert plast kan være kilden til PCB-innholdet. – Jeg sier ikke at dette er farlig for den enkelte forbruker, men det kan utgjøre et forurensningsproblem ved avfallshåndteringen. PCB skal ikke finnes i noen produkter, fastslår forskeren.

Plast og maling

Undersøkelsene viste at tre av fire mobiltelefonbatterier inneholdt PCB. Den høyeste konsentrasjonen var 7, 7 mg/kg. Plastdekselet til mobiltelefonene inneholdt relativ høye konsentrasjoner med henholdsvis 10 og 4,4 mg/kg PCB.

Rolf Tore Ottesen har varslet både elektronikkbransjen, Folkehelseinstituttet, og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om de nye funnene.

Industrikjemikaliet PCB ble forbudt i Norge for 33 år siden. NGU har tidligere undersøkt innholdet av PCB i maling, murpuss, betong og plast. Flere steder er det forbudte kjemikaliet påvist.