June 28th 2013

Studiesteder for geologi

Det er åtte universiteter/høyskoler som tilbyr studier i geologi og geofysikk.

Hvert studiested har sine spesialområder og – tilbud, noe som i neste omgang har betydning for studentenes fremtidige jobbmuligheter.

Her følger en kort profilbeskrivelse av hvert studiested. Mange studier tilbys flere steder, men gjerne med et litt annet fokus. De som vurderer geologistudier bør derfor selv surfe rundt på nettstedene og gjøre seg bedre kjent med innholdet i studiene eller ta kontakt med studiestedet for å få vite mer.

Gjennomgående kan studentene etter videregående ta bachelor (3 år), master (5 år) eller doktorgrad (3 år) etter master, med andre ord samme modell som for de fleste andre studier.

 

Universitetet i Bergen

Institutt for geovitenskap (GEO)

Profil: GEO utfører forskning og gir forskningsbasert undervisning innenfor sentrale geologiske og geofysiske disipliner med vekt på marine geofag, petroleumsfag, klima og seismologi. Forskningen foregår på land og sjø over store deler av kloden.
www.uib.no/geo

Geofysisk institutt

Profil: Stormkast, havstrømmer, regnskyll, snøskred, CO2-opptak og hetebølger - det er fysikk alt sammen. Ved Geofysisk institutt jobber vi med å forstå hvordan naturkreftene driver verden.
www.uib.no/gfi

Universitetet i Oslo

Institutt for geofag

Profil: Beskriver seg selv som landets bredeste geofaglige miljø. Dekker vidt spekter innen naturgeografi, geologi, geofysikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med blant annet stor aktivitet fra energi- og naturressurser til klima og miljø.
www.mn.uio.no/geo/

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim

Institutt for geologi og bergteknikk

Profil: Hvordan bygge sikre tunneler og fjellanlegg? Hvordan forutsi skred og flom? Hvordan benytte berggrunnens verdier til det beste for samfunnet? Studieprogrammet Tekniske geofag kombinerer kunnskap om jorda, lokalt og globalt, med en forståelse for samfunnets økende arealbehov og forbruk av ikke-fornybare ressurser.

www.ntnu.no/igb
www.ntnu.no/studier/mttekgeo

Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Profil: Boreteknologi, formasjonsevaluering, petroleumsgeofysikk, petroleumsgeologi, petroleumsproduksjon og reservoarteknikk står på programmet for de petroleumsorienterte
studiene.
www.ntnu.no/ipt

Universitetssentret på Svalbard (UNIS)

Profil: Verdens nordligste senter for høyere utdanning. Geologiavdelingen fokuserer på Svalbard, øygruppens fjorder og havsokkel. Aktiviteter innenfor bl.a. marin geologi, permafrost, glasiologi og strukturell geologi.
www.unis.no/

Universitetet i Stavanger

Institutt for petroleumsteknologi (IPT)

Profil: Studier i petroleumsgeologi. Kunnskap om interne/eksterne prosesser på jorden er nødvendig for å forstå petroleumsreservoarer. I tillegg til kjennskap til geologi generelt, dekker studiet derfor også petroleumsgeologiske prinsipper.
www.uis.no/

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Profil: Studier i geologi og geofare. Studiet har en profil som er spesielt rettet inn mot geofarer som skred, flom, tsunami, jordskjelv og klimaendringer – inkludert å lage geologiske kart som viser potensialet for slike farer.
www.hisf.no/

Universitetet i Ås, Plante- og miljøvitenskap

Faggruppe Geologi

Profil: Rettet mot forståelsen av endringer i både naturmiljø og klima gjennom vår nære geologiske fortid, samt utnyttelse av georessurser som grunnvann og mineraler. Geologi/geodiversitet sin betydning for biologi, planteproduksjon, arealplanlegging og forvaltning.
www.umb.no/ipm/artikkel/faggruppe-geologi

Universitetet i Tromsø, Institutt for geologi (IG)

Profil: IG sine hovedaktiviteter er forskning, undervisning og forskningsformidling innenfor geologi og geofysikk med fokus på nordområdene og Arktis. Stikkord: fluidmigrasjon og gasshydrater, glasiasjonshistorie, klimaendringer og havstrømmer, undersjøiske ras og andre geofarer, landskapsutvikling, berggrunns- og strukturgeologi, mineraler og andre geo-ressurser.
www.ig.uit.no