July 18th 2013

Kartlegger skredfaren i Høyanger

Geologer er i full gang med å kartlegge skredutsatt bebyggelse i Høyanger kommune. Skredfarekartene vil gi økt sikkerhet til kommunens innbyggere.

SkredETTER DAGMAR: Sørpeskred med mye stor stein var farlig nær tre gårdsbruk på Berge 2. juledag 2011. Utsikten fra Øvre Berge forklarer kanskje hvorfor folk fortsatt ønsker å bo her.

Faresonekart

I tråd med "Plan for skredfarekartlegging" fra 2011 har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) igangsatt kartlegging av skredutsatte kommuner i Norge. Hvert år skal det produseres faresonekart for de mest utsatte områdene i fire-fem kommuner.

Det meste av jobben utføres av konsulenter, men NVE og Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger en av de prioriterte kommunene selv. I år ble Høyanger valgt for den felles NVE-NGU-innsatsen.


     

Innbyggerne i Høyanger følte seg nok blant de utsatte da uværet "Dagmar" brøt julestillheten med stormkast og massiv skredaktivitet 2. juledag 2011. Veier ble stengt og folk isolert.

Skreddramatikk

I den lille bygda Berge koste folk seg i familieselskap da det plutselig ble helt mørkt, og det hørtes en voldsom buldring fra fjellet. To store sørpeskred løsnet høyt oppe i fjellsiden og dundra rett forbi tre gårdsbrukt så kaffekopper og annet servise klirret på bordet. En garasje ble feid med i skredet, men ellers berga både hus og folk og fe - denne gangen.

Like bra gikk det ikke i 1928 da et snøskred tok med seg et bolighus omtrent på samme plass. I huset var fem unger alene hjemme, og da foreldrene kom tilbake var huset knust av snømassene og de tre yngste ungene døde.

SkredfareFARESONER: Det er bokstavelig talt en overhengende skredfare i Høyanger.

I Høyanger er det ikke bare på Berge det har gått skred. Kommunen har i likhet med mange andre Vestlandskommuner en vakker og skredfarlig natur. Første steg mot et mer skredsikkert samfunn er å kartlegge hvilke områder som er mest utsatt for ulike skredprosesser.

Geologi for samfunnet

Skredfarekartene gir kommunen et svært nyttig verktøy for god og sikker arealplanlegging, og vil også være til hjelp i akutte beredskapssituasjoner. Kartleggingen vil i tillegg kunne bidra til en fornuftig prioritering av sikringstiltak. For NGU er arbeidet med skredfarekartlegging i tråd med vårt motto: "Geologi for samfunnet".
HøyangerKARTLEGGER: Representanter fra NGU og NVE diskuterer skredfare i Høyanger.