July 30th 2013

Verdifulle pukk- og grusforekomster i Nordland

Ny rapport viser at Nordland sitter på grus og pukk til en verdi av 36 milliarder kroner.

Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Nordland fylkeskommune kartlagt grus- og pukkforekomstene i fylket. I Nordland har det i de siste årene vært en økning på uttaket fra fast fjell (pukk). Rapporten forteller videre at de viktigste forekomstene i fylket er verdsatt til 36 milliarder kroner. Kvaliteten på resurssene ansees som akseptable ut i fra kvalitetskriterier og behov for bruk til vegformål.

Forekomstene i Nordland har et ressursgrunnlag på 534 millioner tonn, og har en beregnet levetid på 150 år.

For å lese den fullstendige rapporten kan du klikke her.