October 10th 2013

Smart og full av gull

Er du en av de som sitter med kommodeskuffen full av brukte mobiltelefoner? Da er du kanskje rikere enn du trodde. Din og min smarttelefon er nemlig spekket med edle metaller.

Knust mobiltelefon

Telefonene inneholder opptil 180.000 ganger mer sølv, gull, kobber, tinn, indium, tantal og nikkel enn det som gjennomsnittlig finnes i jordskorpen. Telefonbatteriene er blant annet rike på gull, kobber, tinn, kobolt, nikkel og bor.

Resultatene kommer fram i en ny forskningsrapport fra NGU. Geolog Axel Müller har tatt for seg både eldre og nyere mobiltelefoner. Selvet studiet har gått ut på å fragmentere telefonene og batteriene hver for seg, for så å måle hvilke og hvor store mengder grunnstoffer de inneholder.

I utgangspunktet burde dette være gammelt nytt for produsentene av mobiltelefoner, men fordi de forskjellige delene produseres av forskjellige leverandører, har verken produsentene eller vi som forbrukere tilgang til denne type informasjon.

Hvor mye er den verdt?

Ut fra et enkelt estimat basert på studiet til Müller og dagens gullpris, som er 1281 dollar per unse (aug. 2013), vil du komme fram til at verdien av gullet i telefonen din tilsvarer i gjennomsnitt en liten 50 øring. Kanskje ikke nok til å bli rik av, men både med større partier og bruk av alle elementene i telefoner er det muligheter.

Per 2012 skipes det om lag 1,6 milliarder mobiltelefoner rundt om i verden. Dette tilsvarer:

  • 27,4 tonn kobber
  • 5,9 tonn kobolt
  • 2,7 tonn nikkel
  • 1,5 tonn tinn
  • 702 tonn litium
  • 114 tonn sølv 
  • 3 tonn gull

Smarttelefonen, mest verdifull?

Ikke alle tenker over at telefonen en full av slike grunnstoffer, men ut i fra hva man har lært av elektronikk på skolen vet man at metaller og aller mest gull egner seg ypperlig som strømledere. Det ble derimot ikke oppdaget noen større forskjell på smarttelefoner og eldre telefoner.  

Rik på gamle telefoner

Er du en av de som til slutt ender med å hive den gamle mobiltelefonen i søpla? Da kan du tenke deg om neste gang. Innen urban gruvedrift finnes det potensial for å utvinne metallet fra gamle telefoner. I dag er det kun 5 % av mobiltelefonene som resirkuleres. Studiet til Müller på verdifulle elementer i telefoner, viser at det burde være økonomisk attraktivt å resirkulere din telefon. Du finner hele 26 ppm gull i gamle telefoner. Gruver kan være lønnsomme i dag med bare 4 ppm gull. Resirkulering av telefoner kan derfor gi en meget verdifull gruvedrift.

I studiet ble følgende mobiltelefoner testet:
- Nokia Nuron 5230 Smart phone med batteri Nokia Bl-5J
- Nokia 5130 XpressMusic med batteri BL-5C
- Sony Ericson W595 BST-33

Knust mobiltelefon

Fakta:

Unse 1 unse (ounce, ofte forkortet til oz) er 31,1034768 gram. Måleenhet for gull.
ppm Parts per million; Gram per tonn. Måleenhet for metaller
wt% Weight %. Måleenhet for metaller
Gullpris 1281 dollar pr unse (August, 2013). Børsnoteres.
Urban gruvedrift Går ut på å utvinne verdifulle mineraler fra tv, pc, mobiltelefoner og andre elektroniske dubeditter. Per i dag finnes det ingen pantavtale på innlevering av slikt i Norge, men det er muligheter å levere inn til større elektronikkbutikker. Dessverre finnes det ingen norsk urban gruvedrift og knapt der ute i verden. På grunn av lite forskning og fokus på metoder å utvinne disse dyrebare verdiene finnes det per i dag ingen effektive og enkle metoder for å utvinne slikt. Dette til tross for at det er stor mangel på metallressurser i verden.
Mining grade Gradering av en forekomst. Økonomisk betinget.