September 27th 2013

Nytt om koraller og isfjellpløyespor

Nye resultater om både koraller og spor etter isfjell fra områdene som er kartlagt i Barentshavet og Norskehavet kommer i fokus 1. november.

Da avvikler MAREANO sin årlige brukerkonferanse.

På denne terrengmodellen kan du se både isfjellpløyespor (streker) og pockmarks ("prikker").

"Gassoppkommer og isfjellpløyespor i verdens reneste spiskammer" er tittelen på foredraget der resultatene fra Barentshavet skal presenteres. Fokus kommer til å være på et område sørøst i Barentshavet, også kjent som "tidligere omstridt område", som ligger nær grensen mot Russland.

I dette området er den myke havbunnen i det sørøstlige Barentshavet preget av pløyespor fra isfjell og pockmarks og danner et høyproduktivt miljø der byttedyr for fisk trives.

Koraller.

Også resultatene fra Norskehavet beskrives i et eget foredrag. Det har fått tittelen "Koraller, morenerygger og en vulkan" og beskriver det forskerne observerte da de undersøkte et område utenfor Mørekysten. Kartleggingen i dette området begynte i fjor og var de første undersøkelsene i regi av MAREANO som er gjort så langt sør. I år har kartleggingen i Norskehavet fortsatt, og ikke uventet er det funnet et variert bunnlandskap og rikt dyreliv.

Vulkanen som ble observert i Norskehavet.

Foredragene der resultatene blir presentert blir holdt av Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet, som samarbeider om MAREANO-kartleggingen.

Programmet for brukerkonferansen
Påmelding