October 25th 2013

Mineraluro trigger økt kartlegging

Leteselskaper i mineralbransjen pakker sammen. Økonomisk uro på verdensmarkedet tapper selskapene for penger. – Kartlegging er viktigere enn noen gang, mener NGU.

KartleggingFORTSETTER: - Det er viktig at vi har is i magen og opprettholder trykket på store kartleggingsprogrammer, fastslår avdelingsdirektør Tom Heldal.Verden opplever en sterk nedgang i prospektering etter metaller. Lavere økonomisk vekstrate i Kina og Europa har det siste året bidratt til reduserte metallpriser. I tillegg opplever flere selskaper politisk motstand mot nye gruveprosjekter.


     

Trykk på kartlegging

Tom HeldalTom Heldal- Det er viktig at vi har is i magen og opprettholder trykket på store kartleggingsprogrammer av nye og gamle mineralforekomster, fastslår avdelingsdirektør Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Norge opplever også en nedgang i letevirksomheten. I følge NRK toppet antallet utstedte bergrettigheter seg i fjor vår. I mai 2012 var det innvilget 5655 undersøkelsestillatelser. Da regjeringen la frem mineralstrategien i mars i år, var det 4047 bergrettigheter her til lands. Nå viser augusttallene fra Direktoratet for mineralforvaltning at bare 2943 av dem er opprettholdt.

Fall i metallprisene

I samme periode har metallprisene falt: Finansmagasinet Bloomberg kan fortelle at gullprisen har sunket med 31,4 prosent de to siste årene. Kobberprisen har falt med 34 prosent fra rekordnoteringen vinteren 2011, i følge Wall Street Journal. Likevel er prisene på et høyt nivå i forhold til tidlig på 2000-tallet, før etterspørselen økte.

Investor og styreleder i den norske delen av det kanadiske prosjekteringsselskapet Dalradian Resources, Bernt Stilluf Karlsen, bekrefter overfor NRK at metallprisene styrer leteiveren etter metaller.

– Når prisene på metaller faller, blir det vanskelig, nesten umulig, å finne investorer til leteaktivitet, sier Stilluf Karlsen.

Følsom for svingninger

NGU gjennomfører for tiden omfattende kartlegging av mulighetene for mineralressurser i de tre nordligste fylkene og har i tillegg startet et tilsvarende program i Sør-Norge.

Avdelingsdirektør Tom Heldal er ikke bekymret over redusert leting på kort sikt, men frykter at framtidig tilgang på viktige ressurser kan bli mer svekket enn den var før siste års uro i finansmarkedene. 

- Behov for mineraler er knyttet til global velstandsutvikling. Hvis eller når utviklingen kommer på rett kjøl igjen, vil vi se ny prisstiging. Da kan vi risikere at gapet mellom nye funn og behov blir enda større enn det var for et par år siden, mener Heldal.

Bordet dekket

Han understreker at det er fornuftig å kartlegge ressursgrunnlaget skikkelig og ikke la seg styre av kortsiktige markedssvingninger.

- Da vil bordet være bedre dekket for industrien den dagen trenden snur. Samtidig gir det oss rom for å legge til rette for en langsiktig forvaltning der ulike samfunnsinteresser kan samarbeide om en bærekraftig utnyttelse av mineralressursene, sier Heldal.