December 3rd 2013

Nedetid på NGUs servere

Fredag 6. desember kl 16.00 blir alle NGUs servere utilgjengelige i en periode som strekker seg frem til lørdag 7. desember på ettermiddagen. Nedetid kan også forekomme søndag 8. desember.

Dette innebærer at NGUs nettsider, karttjenester og WMS-tjenester er utilgjengelige i hele eller deler av denne perioden.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.