February 19th 2014

Skjell avslører rømt laks

Lakseselskapene Marine Harvest, Lerøy og Salmar skal bruke fiskens egne skjell til å spore rømt oppdrettslaks. Skjellene vokser som årringer i et tre. Sammensetningen av elementene i ringen avslører hvor fisken stammer fra.


     


Belinda FlemFORSKER: Belinda Flem ved NGU skal bidra i storskalatestingen av den nye sporingsmetoden for rømt oppdrettslaks. Lakselus og rømninger har lenge vært oppfattet som oppdrettsnæringens største miljøproblem.

I flere år er det drøftet ulike metoder for å redusere skadevirkningene av rømt oppdrettlaks.

Fiskens skjell

Nå varsler de største oppdrettsselskapene at de vil bruke fiskens egne byggeklosser for å løse utfordringen med å spore urapportert rømt laks tilbake til den enkelte oppdretter.

Forskjeller i sjøvannkjemi langs kysten og i ferskvannskildene i settefiskanleggene avspeiles i fiskens skjell.

- Grunnstoffene i vannet hvor laksen lever, setter et geokjemisk spor i fiskeskjellene, forteller forsker Belinda Flem ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

- Fiskeskjellene vokser med fisken og når en ring først har vokst ut, er elementsammensetningen stabil. Ringene er som årringene i et tre, men blir dannet mye raskere, cirka en ring hver andre til tredje uke. Ved hjelp av moderne teknologi er det mulig å analysere forskjellene av disse sporelementene, forklarer hun.

I full skala

Sammen med forsker Vidar Moen ved Veterinærinstituttet og Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO), har NGU de siste årene gjennomført undersøkelser i mindre skala, både av skjell fra smolt fra settefiskanlegg og av voksen laks fra merder. 

- Så langt virker metoden å fungere svært bra, sier Flem.

I de to neste årene skal metoden beskrives, testes og dokumenteres i full skala i et nytt laboratorium som skal etableres i Trondheim. En forutsetning er naturlig nok at rømt, udokumentert oppdrettslaks blir tatt hånd om sendt inn til analyser.

Bærekraftig oppdrett

- Det handler om å bygge opp en god nok databank og gå detaljert til verks i grunnstoffanalysene, sier forsker Belinda Flem, som skal arbeide i halv stilling med prosjektet i tida framover.

- Jeg håper dette kan bli et viktig steg mot mer bærekraftig oppdrett, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker om forsøket.