March 11th 2014

NGU-geologer skriver i ny europeisk bok

Mineraler finnes i det aller meste vi omgir oss med. Det er budskapet i ei ny europeisk bok, hvor to av NGUs geologer er med som medforfattere.

Håvard Gautneb og Henrik Schiellerup er NGUs bidragsytereHåvard Gautneb (t.v) og Henrik Schiellerup er medforfattere i den nye boka "Minerals in your life".

 


     

 


«Det du ikke kan dyrke, må du utvinne», heter det. Med andre ord; det som finnes nede i berget er helt avgjørende for det livet vi lever og den hverdagen vi befinner oss i.

I den nye boka "Minerals in your life", som kommer ut i april,  beskriver geologer fra hele Europa hvordan mineralene dukker opp i telefoner, biler, medisiner, musikkinstrumenter og mye mer.

Avhengig av mineraler

- Boka skal nå et bredt publikum. Det er viktig at alle ser hvor avhengig vi er av mineralene i jorda, og hvor viktig det er for vår sikkerhet at vi stadig har tilgang til dem, sier Henrik Schiellerup, lagleder for Mineralressurser ved NGU. Sammen med forsker Håvard Gautneb har han skrevet NGUs bidrag til den nye boka.

Det er organisasjonen EuroGeoSurveys, en paraplyorganisasjon for de geologiske undersøkelsene i Europa, som står som utgiver. Hvert av organisasjonens medlemsland presenterer et spesielt mineral fra sitt område.

Grafitten representerer Norge

For Norges og NGUs del, er det grafitten fra Senja i Troms som beskrives i boka. Grafitt er et verdifullt mineral for industrien, og har mange muligheter og egenskaper.

- Den norske flakgrafitten holder spesielt høy kvalitet, derfor var det naturlig for oss å skrive om den. Den leder strøm og er varmeresistent, og er svært egnet til de moderne lithium-ion-batteriene, som brukes i el-biler og mobiltelefoner, sier Schiellerup.

Grafitt er også utgangspunktet for det nye materialet grafén, som med sin tynnhet og holdbarhet kommer til å få mange viktige bruksområder i framtida.

Lettfattelig og populær

Boka "Minerals in your life" er skrevet på lettfattelig og populært vis. Dét er ikke alltid uproblematisk for avanserte forskere, og Schiellerup medgir at diskusjonene har vært mange i forkant av utgivelsen.

- Men det er også oppdragende for oss forskere å tvinges til å presentere for alle. Jeg synes det har blitt ei flott bok. De andre europeiske bidragene har vært interessante og lærerike, også for meg, sier han.

Boka kommer ut på engelsk, og distribueres til alle organisasjonene. Går det som utgiverne ønsker, har også ikke-geologer snart fått en enda større forståelse av mineralenes nødvendighet og fortreffelighet.