Project leader
Espen Torgersen's picture

Espen Torgersen

Forsker
Phone: (+47) 73904461

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Her er et eksempel på hvordan berggrunnen kan inndeles etter alder.
Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Sist gang et slikt kart ble utgitt var i 1984, og mye kartlegging og forskning har blitt gjennomført siden da. Produksjonen av et nytt berggrunngeologisk norgeskart tar utgangspunkt i en modernisering og delvis oppgradering av den eksisterende berggrunnskartserien i målestokk 1:250 000, hvorav det siste kartet ble ferdigstilt i 1999 og hele serien ferdig digitalisert i 2001.

I prosjektet, som også omtales som "Harmoniseringsprosjektet", blir først geologisk informasjon, som for eksempel alder, stratigrafisk og tektonisk posisjon, metamorf grad og geologiske enhetsnavn fylt inn i den eksisterende kartdatabasen. Deretter brukes nyere kartlegging, geofysikk og flyfoto til å harmonisere geologien mellom kartbladene og til å oppdatere enkelte nøkkelområder. Resultatet er et "sømløst" berggrunnskart over hele Norge i målestokk 1:250 000 som vil bli tilgjengelig på ngu.no. Den siste fasen av prosjektet er å forenkle den geologiske "oppløsningen" til et nivå tilpasset målestokk 1:1 million og produksjon av det endelige berggrunngeologiske norgeskartet.