February 7th 2017

- Et grønt skifte trenger gruver og industri

DEBATT: Nils Røkke, Sintef, Ola Borten Moe, Senterpartiet, og Astrid Lyså, NGU, under tirsdagens paneldebatt.
Vekst og velstand, klimaendringer og bærekraft i det grønne skiftet var stikkord for NGU-dagens siste del tirsdag.

- Et grønt skifte er avhengig av en bærekraftig økonomisk vekst. For meg er det ikke et paradoks at man trenger gruvedrift, industri og mer mineraler for et grønt skifte. Det er bare slik det er, sa Sp-politiker og tidligere statsråd Ola Borten Moe under avslutningen av NGU-dagen.

Paneldebatt

NGU-dagen "Ei grønn framtid", som ble arrangert fra lunsj-til-lunsj mandag 6. og tirsdag 7. februar, samlet i underkant av 130 deltakere fra offentlig forvaltning, næringsliv, forskning, undervisning og politikk.

Tirsdagen var viet til klima og klimatilpasning, landbruk, naturforvaltning og arbeidet som er gjort med å kartlegge bunnforholdene i utvalgte deler på kysten. Dagen ble avsluttet med en paneldebatt om hva som skal til for et grønt skifte.

Grønn framtid

- Er et grønt skifte med fortsatt økonomisk vekst mulig i ei grønn framtid? spurte NGU-forsker Astrid Lyså retorisk, og svarte selv nei på spørsmålet. Hun understreket at en slik endring krever helhetlig kunnskap, og vilje til å ta den i bruk.

- Alt henger sammen, vi trenger en kunnskaps- og forskningsbasert kartlegging, sa Lyså blant annet.

Samordningsdepartement

Direktør for Sintef Bærekraft, Nils Røkke, understreket på sin side at vi alle må stilles til ansvar for de klimaskadelige utslippene vi selv produserer.

- Vi har nok rapporter og mange bevis på at vi må gjøre noe. Problemet er at vi mangler en handlingsplan for hvordan vi skal gjøre det. Vi trenger et samvirke og et sektorovergripende ansvar for å levere på lavutslippssamfunnet, sa Røkke og etterlyste et slags "samordningsdepartement" som kan få dette til å skje.

Landskap på havbunnen

Under her kan du se et videoinnslag med forsker Sigrid Elvenes om marine grunnkart og hvorfor det er viktig å kartlegge kystsonen vår.

Landskap under byene

Under her kan du se et innslag med forsker Guri V. Ganerød om det nye Undergrunnsprogrammet og hvorfor det er viktig å kartlegge landskapet under byene våre.