February 6th 2017

Kartlegging nødvendig for næringslivssatsing

Statssekretær Lars Jacob Hiim åpnet NGU-dagen "Ei grønn framtid". Her er han sammen med NGU-direktør Morten Smelror.
- En detaljert geologisk kartlegging av mineralressursene er en forutsetning for at næringslivet skal satse. NGU spiller rollen som et helt nødvendig kunnskapssenter.

Avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) understreket behovet for et næringsliv med skaperevnen i behold under NGU-dagen om det grønne skiftet i Trondheim mandag.

Skaperevnen

NGUs Håvard Gautneb (t.h.)
orienterte om mineralet
grafitt på NGU-dagen. 

Nærmere 130 deltakere var samlet til første del av NGU-dagen "Ei grønn framtid" mandag 6. februar. Både offentlig forvaltning, forskning, undervisningsinstitusjoner, politikk og næringsliv er til stede på arrangementet som varer fra lunsj-til-lunsj 6. og 7. februar.

- Vil må stimulere skaperevnen i næringslivet. Som energinasjon skal vi produsere mer energi med lavere klimautslipp. Som bionasjon skal vi høste stort, men ha lave utslipp, og som industrinasjon skal vi øke produksjonen, men sørge for mindre utslipp, sa Langeland blant annet.

Bærekraftig vekst

Sammen med statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings og fiskeridepartementet manet han til å hente ut mineralressurser på en både konkurransedyktige og bærekraftig måte - og fastslo at potensialet er stort.

- En stabil tilgang på mineraler er en forutsetning for utvikling, sa Hiim da han åpnet NGU-dagen. Her varslet han blant annet en gjennomgang av mineralloven, fastslo at en langsiktig kartlegging av mineralressursene er viktig, og at Direktoratet for mineralforvaltning skal styrkes.

Store forekomster

Lagleder og forsker Henrik Schiellerup på sin side fulgte opp med en oversikt over mineraler som er helt nødvendig for et endring fra fossil til fornybar teknologi.  

- Kunnskapsbehovet er enormt. Alle slags geofysiske og geologiske verktøy må tas i bruk for å kartlegge Norge i detalj. Norge har forekomster i store mengder for det grønne skiftet, sa Schiellerup og pekte blant annet på titan, grafitt, kvarts, olivin, fosfat og sjeldne jordartsmetaller.

- Vi må trappe opp letingen etter mineraler ganske kraftig, supplerte NGUs direktør Morten Smelror.

By og byggeråstoffer

På NGU-dagen mandag var temaet også behovet for kortreise byggeråstoffer, og god planlegging av undergrunnen i byer og urbane strøk.

I videoinnslaget under kan du se NGU-forsker Lars Libach forklare hvorfor det er viktig å satse på kortreise byggeråstoffer, som sand, grus og knust fjell.