July 7th 2014

Geologisk arv og geoturisme - foredrag fra workshop

16. og 17. juni 2014 ble det arrangert workshop om geologisk mangfold og geoarv. Her finner du foredragene.