October 8th 2014

Mineralkartlegging fortsetter

NGUs omfattende kartlegging av mineralressurser fortsetter, både i Nord- og Sør-Norge. I det framlagte forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen 30 millioner kroner til fortsatt mineralleting.

Med geofysiske målinger fra lufta har NGU kartlagt store deler av landet. Dagens forslag til statsbudsjett sikrer ytterligere kartlegging av mineralressursene.Med geofysiske målinger fra lufta har NGU kartlagt store deler av landet. Dagens forslag til statsbudsjett sikrer ytterligere kartlegging av mineralressursene.


     

Prosjektet «Mineralressurser i Nord-Norge» (MINN), har gått siden 2011, og avsluttes i år. Med forslaget fra regjeringen ligger det an til at neste fase av kartleggingen i Nord-Norge kan starte.
MINN-prosjektet får 20 millioner kroner for 2015, det er fem millioner kroner mindre enn i 2014.

- Vi er glade for at prosjektet videreføres. Det gir oss mulighet til å «tette hull» i kartene våre, og vi vil få et bedre innblikk i hva de geofysiske undersøkelsene viser om forhold under bakkenivå, sier administrerende direktør Morten Smelror.

Potensial for vekst

Tilsvarende kartlegging av mineralressursene i Sør-Norge (MINS) er ikke kommet så langt som i nord. Dette prosjektet foreslås videreført med 10 millioner kroner.

Regjeringen har stor tro på at NGUs kartlegging kan gi resultater for fremtiden.

- Mineralnæringen har et potensial for vekst, økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i hele landet. Det kan vi bare utløse dersom vi finner nye mineralressurser som det kan være lønnsomt å utvinne, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsmininster Monica Mæland har stor tro på NGUs kartlegging av landets mineralressurser.Næringsmininster Monica Mæland har stor tro på NGUs kartlegging av landets mineralressurser.

Fortsetter til havs

Kartleggingsprogrammet MAREANO, som er et samarbeid mellom NGU, Havforskningsinstituttet og Kartverket, fortsetter på samme nivå som inneværende år. Det betyr at regjeringen foreslår drøyt 27 millioner kroner til havbunnskartleggingen.

Statsbudsjettet legger opp til NGUs skredfarekartlegging fortsetter som før på oppdrag fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).