November 4th 2014

WMS tjeneste for Marine naturtyper i ny versjon

Ny versjon av WMS-tjenesten for Marine naturtyper er nå klar til bruk.

Den nye versjonen av  WMS-tjenesten finner du her:
http://geo.ngu.no/mapserver/MarinNaturtyperWMS2

Tjenesten erstatter http://geo.ngu.no/mapserver/MarinNaturtyperWMS, som vil bli slått av 30.april 2015.

Endringer i ny tjeneste:
- Nytt kartlag
- Lag fjernet
- Større dekningsområde

Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no