November 5th 2014

Geologisk naturarv på kart

Ny karttjeneste fra NGU: Kartet viser en oversikt over vår geologiske naturarv. Både turister, skoleelever og naturforvaltere vil finne spennende geologiske lokaliteter i det nye kartet.

Skjermdump - karttjenesten geologisk naturarv.


     

Kartapplikasjonen inneholder data om foreslåtte verneverdige objekter og andre interessante naturdokumenter av geologisk art.

- Materialet er i hovedsak basert på utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen «Landsoversikt over verneverdige naturtyper og forekomster innen geologi og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ekskursjonsguider, kartbladbeskrivelser og andre publikasjoner, sier leder i Laget for byggeråstoffer, Rolv Dahl.

Materialet er dårlig kvalitetssikret. En del av materialet er av eldre årgang, og det er faglige mangler i materialet. Blant annet er det ganske få berggrunnsgeologiske lokaliteter.

- Vi er derfor svært interessert i tilbakemelding på informasjonen som ligger der og ikke minst nye områder som burde legges inn. Det jobbes med å få på plass et system for viktighetsvurdering til bruk i offentlig planlegging. Ambisjonen er å utvikle basen til et relevant beslutningsverktøy for miljøforvaltning, og til en idébank for skole og naturinteresserte over viktige og spektakulære geologiske naturdokumenter, sier Dahl.

Se geoarv på kart her

Lågøystolane.Lågøystolane er et knippe store flyttblokker lengst ut i havgapet i Solund kommune. Stolane er et viktig landemerke for sjøfarende og lokalbefolkning.