January 23rd 2015

Hva er forskjellen på vanlige havbølger og en tsunami?

Store bølger mot kysten. Bilde: Michael Flint, Unsplash.
Da Krakatau ekspolderte i 1883 oppstod det opptil 40 meter høye havbølger som spredte seg ut fra eksplosjonsstedet. Et nederlandsk skip møtte 15 meter høye bølger i "rom sjø". Bølgene slo etter hvert inn over kystene rundt og førte til at mange mennesker mistet livet. Er bølgene fra eksplosjonen å betrakte som "vanlige" overflatebølger på havet, eller er det mer riktig å omtale dem som tsunamibølger?

Vanlige overflatebølger har en mye kortere bølgelengde (fra bølgetopp til bølgetopp) enn tsunamier, fra centimeter til noen hundre meter. En tsunami, som er en plutselig vertikal forskyvning av vannmasser, kan ha en bølgelenge som kan komme opp i flere hundre kilometer. Årsaken til slike plutselige forskyvninger av vannmasser kan være både jordskjelv, skred og vulkanutbrudd.

Da Krakatau eksploderte (noe som egentlig var en serie av eksplosjoner og kollaps av hele magmakammeret), etterlot den seg et krater/kaldera på ca. 250 meters dyp. Hver av disse eksplosjonene og kollapsene, sammen med alt materialet som ble slynget ut av krateret under selve utbruddet, medførte store vertikale forflytninger av vannmassene - altså tsunamier.

I åpent hav er ikke en tsunami en unormalt høy bølge i og med sin lange bølgelengde, men når de nærmer seg land senkes farten på bølgen mens energien i den forblir den samme. Dette betyr at bølgen bygger seg opp i høyden.

Les mer om tsunamier på Wikipedia.