January 23rd 2015

Har asbest noen verdi?

Bilde av et pent asbestmineral som ligger trygt forvart i en samleskuff. Foto: Maarten Broekmans, NGU.
Jeg mistenker at jeg har funnet asbest i en stein. Har asbest noen verdi? Og hva slags priser er det i tilfelle snakk om?

Etter forbud mot asbest i byggematerialer på 1980-tallet gikk pris og produksjon kraftig ned. For mineralsamlere kan pene asbeststuffer ha en viss verdi.

Ordet 'asbest' henviser bare til 'fiberformet mineral', der fibre er minst 10x lengre enn de er tykk. Ordet kommer fra gammel Gresk ἄσβεστος, for 'vevstoff som ikke ødelegges av ild'. Etterhvert endret ordbruket seg for å antyde den langstrakte kornformen - 'asbestiform'. Kombinasjon av fibrighet og ildfast gjør asbestiforme mineral meget anvendelig for industriell bruk i ildfaste byggematerialer.

Det finnes mange ulike asbestiforme mineraler. For eksempel serpentin (chrysotil), og amfibol asbest (krokidolitt, amositt, tremolitt, anthofyllitt, aktinolitt). Det er kjemisk sammensetning og krystallstruktur som bestemmer anvendelse og potensiell helsefare av et gitt mineral under inntak i kroppen.