January 23rd 2015

Har asbest noen verdi?

Jeg mistenker at jeg har funnet asbest i en stein. Har asbest noen verdi? Og hva slags priser er det i tilfelle snakk om?

Prosessert asbest (knust og filtrert) har en pris pr tonn på mellom 200 og 300 US$ noe som vil si 1,20 - 1,80 NOK per kilo. Etter forbud mot asbest i byggematerialer på 1980-tallet gikk pris og produksjon kraftig ned.

Samleverdi (for mineralsamlere) av pene asbestmineraler er også veldig lav fordi det ikke er noen etterspørsel, og ingen vil har helsefarlige mineraler hjemme.

Det finns forskjellige typer asbest (asbest betyr egentlig bare "fiber"): serpentine asbest (chrysotil) og amfibol asbest (crocidolitt, amositt, tremolitt, anthofyllitt, actinolitt) og det er den kjemiske sammensetningen av asbestmineralet som bestemmer anvendelse og pris.