January 23rd 2015

Hvor kan jeg finne en oversikt over borebrønner i Norge?

På grunnvann i Norge på ngu.no kan du lese alt om registrering av brønner, se hvor de er på et kart, laste ned grunnvannsdata og mye mer. Foto: Skjembilde.
Jeg har overtatt en eiendom hvor det ble boret etter vann i 1977. Men jeg finner ikke igjen brønnlokket eller pumpen. Er det en offentlig etat som har oversikt over alle borebrønner?

NGU har en brønndatabase med oversikt over borede brønner kalt Granada.

Fram til 1997 var det imidlertid frivillig for brønnborerfirma å melde inn til oss om boringen. Det er også lite sannsynlig at kommunen har oversikt over plasseringen av brønnen, men man kan forsøke der i tilfelle brønnen er tegnet inn på økonomisk kartverk.

Siden det er såpass lenge siden brønnen ble boret, er det også tvilsomt om koordinatene hadde vært særlig nøyaktige. Selv med dagens GPS-teknologi er det gjerne 5-10 meter slingringsmonn.

Hvor vannledningen kommer inn i huset, gir en viss pekepinn på hvilken side av huset brønnen er plassert. Brønnen vil også gjerne være et sted der det er (eller var ..) lett tilgang med borerigg. Men trær og busker kan ha vokst mye på 36 år.

Les mer om brønner og alt som har med grunnvann i Norge på NGUs hjemmeside.