January 23rd 2015

Er det måleinstrumenter som varsler om jordskjelv på havbunnen?

NGU har en seismograf (eller seismometer som det også kalles) som måler jordskjelv. Foto: Rune Eian, NGU.
Er det satt ned måleinstrumenter som kan varsle jordskjelv på havbunnen der hvor jordplatene møtes?

For en geolog er jordskjelv spennende. Det viser at jorden vi bor på er aktiv. Men det kan dessverre føre til store ødeleggelser, gjennom rystelsene og fra tsunamier. Når et jordskjelv inntreffer forplanter energien seg utover som bølger. Du kan forestille deg dette når du kaster en stein i vannet, da ser du at det dannes sirkulære bølger der steinen treffer. Bølgene er ikke transport av vann, men av energi. Hvis jordskjelvet er stort kan disse bølgene forplante seg gjennom hele jorden.

Et seismometer er et instrument som måler rystelser fra for eksempel jordskjelv. Det er plassert slike over hele verden i et nettverk. Et seismometer kan måle styrke, og ettersom de fleste seismometere er linket sammen i et nettverk som overvåkes, kan en beregne hvor på kloden jordsjelvet fant sted. Når et stort jordskjelv utløses i Japan, kan vi måle disse bølgene på seismometere også i Norge. Bølgene eller energien fra jordskjelv forplanter seg mye fortere enn en tsunami, slik at en er ofte i stand til å finne ut hvor jordskjelvet fant sted og om det er fare for en tsunami. Er det fare for tsunami kan en varsle myndighetene i det landet tsunamien kan treffe.

Så det er strengt tatt ikke nødvendig å ha seismometer plassert ved plategrensene. Det er også et praktisk problem med det, ettersom de tsunamigenererende plategrensene ofte er flere tusen meter under vann, noe som gjør det vanskelig å plassere dem der og holde instrumentet ved like.