January 23rd 2015

Hva er forskjellen på ulike typer vulkansk gass?

Mange forbinder lava med utbrudd, slik som dette ved Sakurajima, Kagoshima i Japan. Men hva skjer når lavaen avkjøles? Foto: Marc Szeglat, Unsplash.
Jeg greier ikke skille mellom de forskjellige typene vulkansk glass som dannes når lava avkjøles: obsidian, hyaloklastitt, palagonitt. Hvilket uttrykk er det riktig å bruke?

Det er sant at dette er forvirrende. I tillegg fins det mange flere vanskelige ord som beskriver nesten det samme.

Vulkansk glass er naturlig glass dannet ved rask avkjøling av en bergartssmelte.

Obsidian er vulkansk glass som blir dannet når en hovedsakelig rhyolittisk lava (med høyt innhold av silisumdioksid, SiO2) avkjøles raskt i luft eller vann. Når den avkjøles raskt har ikke atomene tid til å organisere seg i en krystallinsk struktur. Eller sagt på en annen måte: det dannes ingen krystaller. Obsidian kan ha forskjellige farger avhengig av ulike typer sporelementer (forurensning).

Når et basaltisk lava avkjøles raskt, kan det dannes det man kaller sideromelan dvs basaltisk glass. Ettersom lavaen avkjøles raskt, kan den også sprekke opp i små biter og danne en avsetning av hyaloklasitt. Dermed er hyaloklasitt ikke glass, men en avsetning av bruddstykker av basaltisk glass (også kalt glassbreksje).

Palagonitt er omvandlet basaltisk glass. Vanligvis har dette glasset en gul eller brun og voksaktig hinne. Omvandlingen er en forvitringsprosess der det basaltiske glasset reagerer med vann og gass.

En hyaloklasittavsetning kan derfor ha lag med ”friske” sideromelan glassbiter, basaltiske bergartsbiter og omvandlete lag av palagonitt.