January 23rd 2015

Hva er forskjellen på grunnvann og fjellvann?

Hva er forskjellen på fjellvann og grunnvann? Foto: Aleksandra Jarna, NGU.
Jeg har et prosjekt om grunnvann og fjellvann (små innsjøer på fjellet). Jeg lurer på om dere kan hjelpe meg med forskjeller på de to og noen enkle naturfaglige forsøk?

De viktigste forskjellene på grunnvann og overflatevann er at:

  • Temperaturen på grunnvann er ganske konstant gjennom året – oppleves som kjølig om sommeren og fryser ikke til is om vinteren

  • Grunnvann er i kontakt med mineraler i grunnen og får som oftest høyere mineralinnhold og høyere pH (mindre surt)

  • Grunnvann filtreres i bakken og får som oftest mindre farge og grums. Bakterier dør fortere i grunnvann enn i overflatevann.

Enkle forsøk du kan gjøre:

  1. Mål vanntemperaturen i en brønn eller kilde og i et fjellvann.
  2. Mål pH i begge vanntyper hvis du kan få tilgang på lakmuspapir eller annet pH-målingsutstyr
  3. Fyll gjennomsiktige flasker med forskjellig vann og hold et hvitt ark på baksiden. Du vil kanskje se fargeforskjeller. Gul farge skyldes humus (råtnede plantedeler som ofte finnes i overflatevann). Fjellvann på høyfjellet vil ofte være like klart som grunnvann fordi det ikke er særlig mye plantevekst rundt vannet.

NGU har en egen nettside om grunnvann.